سایز گلدان پلاستیکی و به طور کلی ابعاد آن در خرید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. برای خرید گلدان جعبه ای، سطل یا گرد باید به این مسئله دقت کرد تا خریدی آگاهانه و مطابق نیاز صورت پذیرد.