در تجارت عمده که توسط نمایندگان کارخانه گلدان صورت می گیرد، انواع گلدان ارزان پلاستیکی را که رنگی، سفید، اخرایی و مشکی می باشند می توان ابتدا دید و از نزدیک کیفیت را لمس کرد و سپس به هر میزانی که مورد نیاز می باشد، خرید عمده انجام داد.