گلدان پلاستیکی سیاه اصلی ترین تقاضای کشاورزان و گلخانه داران از ما می باشد. این گلدان که دارای سایزهای 6، 8، 10، 12 و 14 بوده و همچنین به صورت سطل و جعبه تولید می شود، به صورت عمده با قیمت ارزان در اختیار مشتری قرار می گیرد.