گلدان پلاستیکی دو طرفه از جالب ترین گلدان های موجود در بازار می باشد که به صورت بالکنی مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان گلدان نرده ای و خورجینی هم در بعضی مواقع نام برده می شود. این گلدان های پلاستیکی با نازل ترین قیمت ممکن توسط شرکت اصلی به فروش عمده می رسد.